Игри

Информация за страница Търг

   На всеки един търг е позволено да участват много хора, стига те да имат достатъчно наличен капитал, с който да наддават за предлаганите вещи. В това число влизат предимно наистина богати мъже и жени, които често пъти са наследници на стари аристократични родове, но също така и хора, чийто бизнеси са изключително доходоносни. Причината за това ограничение по отношение на участниците не се корени в някакъв вид изповядвана дискриминация, а в прекалено високите цени на търгуваните вещи. Това са предимно редки картини с антична стойност, книги от същата категория или дрехи на световно известни личности, които към днешна дата струват милиони долари. Така на търговете в действителност няма как да участват обикновени хора от работническата класа поради очевидния факт, че не разполагат с толкова много пари в наличност. Възможно е вещта, за която се наддава, да е ретро автомобил, управляван в миналото от политици, певци, артисти, музиканти и други хора на изкуството.

   Като цяло търг се провежда и организира не навсякъде, а на определени предварително места, така че вещта да бъде поставена на видно място и всеки да може да я гледа по време на наддаването. Не са редки случаите, когато даден участник иска лично да вземе участие, но е възпрепятстван в резултат на лични или служебни ангажименти. Поради това се налага той да изпрати свой предствител, който лично от негово име да наддава дотогава, докато прецени, че повече няма смисъл. Всъщност вещта има първоначална цена, която започва да расте още от първата секунда на търга. С вдигане на ръка всеки един от присъстващите потвърждава, че дава повече от предишната стойност – тя се съобщава от водещия постоянно. Ако се случи така, че има известно колебание сред участниците дали да продължат да наддават, водещият прави следното: дава правото на три шанса всеки да наддаде и ако и след третия опит ситуацията остава непроменена, той с удар на своето чукче по масата обявява стоката за продадена и тя отива при този, който за последно се е съгласил да плати. Подобни сцени са виждали всички най-вече по филмите, без дори да са присъствали на едно такова събитие в живота си.

   Търг е вид търговска дейност, която има строг регламент, а правилата трябва стриктно да се спазват както от участниците, така и от тези, които го организират. Не е изключено някой да се опита да направи умишлено нарушение с цел манипулация, но това предвижда съответното санкциониране и най-малкото, което може да сполети подобен тип хора, е да бъдат официално изключени от наддаването. Освен с вдигане на ръка, почесването по носа също е знак, с който даден участник продължава да наддава. Трябва обаче всеки да е внимателен именно при това жестикулиране, защото може да се почесва поради сърбеж, а водещият да си помисли, че има желание да наддава. Такъв куриоз също е неслучайно заснет в много филми, които имат за цел да ни демонстрират същността на търгуването. Един от пресните примери за търг са китарите на краля на рока Елвис Пресли, за когото дори има слух, че е жив.

eXTReMe Tracker